KAĞIT AMBALAJ SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, çevrenin korunması kavramından yola çıkarak, günümüz ihtiyaçlarını görmezden gelmeden, doğal kaynakların gelecek nesillere iletilmesi, süreçlerin dayanıklılığı, üretkenliğin artması, ve daimi olacak şekilde doğa ve insan arasındaki dengenin sağlanabilmesidir (Topbaş, 2012: 1). Doğal kaynakları tüketirken, gelecek nesillerin refahını da düşünerek, politika ve projelerin uygulama biçimleri değerlendirilerek çeşitli yöntemler seçilmesi, sürdürülebilirliktir (Kuhlman&Farrington, 2010:1).

Geri dönüşüm ve doğanın korunması, hepimizi etkileyen, günlük yaşamımızı giderek daha çok belirleyen endişeler. Kağıt kullanımı da geleneksel olarak bu endişeyi besleyen konular arasında yer alıyor.

Kağıt ne kadar geri dönüştürülebilir?

Kaynak kısıtlamalarını göz ardı eden ve kritik kaynakların kullanımına devam eden her toplumun, sürdürülebilirlik konusunda sorun yaşaması kaçınılmazdır.Kağıdın tekrar geri kazanılması ve yeniden hamur elde edilerek bu hamurun kağıt yapımında kullanılması sonsuz bir döngü değildir; kağıt yapımında esas önemli yapı bitkisel liftir. Liflerin orijinal yapıları ne kadar iyi korunmuşsa o denli iyi kağıt yapılabilir. Lifler her kağıt yapımı sırasında orijinal yapılarından biraz daha uzaklaşırlar. Boyutları kısalır, çeperleri bozulur, su tutabilme, saçaklanma ve bağ yapabilme yetenekleri azalır. Çeşitli kaynaklar, bir lifin en fazla 5-6 kez geri kazanılabileceğini söylemektedir.

Kağıt sürdürülebilir bir endüstri midir?

Tarımda meydana gelen gelişmeler ile birlikte, kentlere olan göç arttıkça sanayideki işgücünde de artış olmuştur. Geliştirilen malzemeler arasında, 1874 yılında icat edilen oluklu mukavva bulunmaktadır (Bkz. Resim 3). Oluklu mukavva, ahşap kutulara göre daha hafif olduğundan, nazik malzemelerin nakliye ve taşımacılığı konusunda kolaylık sağlamıştır. Oluklu mukavva 1871 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde Albert L. Jones tarafından patenti alınıp ilk kez kullanılmıştır (Kocaman, 2014: 31). 1852'de Francis Wolle tarafından kâğıt torba yapma makinesinin icadı, paketlemede kağıt kullanımını da arttırmıştır. 1883’te ise ilk kez Charles Stillwell tarafından, manavların kullandığı kese kağıtları kullanılmaya başlanmıştır (Mittal, 2013).

Ancak ambalajlamada önemli bir değişim olan ve günümüzdeki çevresel sorunların başında yer alan plastik üretimi yine bu dönemde başlamıştır. Gıda talebinin artmasıyla plastik gıda ambalajlarının üretimi de yaygınlaşmıştır (Özgür, 2006: 8). Nevresim kutuları, e-ticaret kutuları, tekstil aksesuarları da özellikle tekstil sektöründe kullanılagelen ofset baskılı ambalaj seçenekleri olmaya devam etmektedir. Kağıt endüstrisi sürdürülebilir bir endüstridir; sürdürülebilir ormancılığın uygulandığı ormanlardan hammadde sağlaması durumunda ormanların azalmasına yol açmaz, bilakis bugün Avrupa’da olduğu gibi ormanların artmasına yardımcı olur.

Kağıtta sürdürülebilirliğin esasları neler?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanmasında hiçbir sorun yaratmayacak şekilde kaynakları kullanmak ve idare edebilmektir. Orman ürünleri endüstrisi, bu büyük dönüşüm sürecinin tam ortasında yer alıyor. Özellikle kağıt üretimi temel sürdürülebilirlik unsurların tamamını kapsayan bir üretim sürecinden oluşuyor; kağıt yenilenebilir bir kaynaktan üretiliyor, geri dönüştürülebiliyor ve yeniden kullanılabiliyor. 

Sürdürülebilirlik esasları dikkate alınarak yönetilen ormanlarda kesilen ağaçların hepsi bir plan dahilinde bilinçli olarak kesilmekte, ağaçlar sağlıklı şekilde yetiştirilmekte, bakımları yapılmakta ve en önemlisi en az kesilen ağaç kadar ağaç dikilmektedir. Orman ekosistemine zarar verecek hiç bir müdahale yapılmamaktadır. Bu şekilde kesilen ağaçlar için bir sertifika düzenlenmekte ve tüm üretim işlemleri, ağacın kimliği niteliğinde olan bu sertifikayla yapılmaktadır.

 

KAYNAKLAR:

1-Kağıt Hamuru Endüstrisi, Prof. Dr. Hüseyin Kırcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın no:72

2-“Environmental Sustainability of Paper”, Heini Lehti 19 April 2011 Istanbul Presentation

3-www.ogm.gov.tr/OGEM

4- Ambalaj Tasarımı ve Sürdürülebilirlik , Begüm Merih Böcek, 2019

Whatsapp